Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
наші філії
органи управління
 -  архів
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Довідка про склад органів управління кредитної спілки “Народний кредит”

“19”травня 2021 р.

 

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність/відсутність непогашеної судимості

Спостережна рада

1

Торяник Олег Павлович

 

Член

Вища

Судимість відсутня

2

Лапін Володимир

Олександрович

 

Член

Професійна-технічна

Судимість відсутня

3

Лєонова Олександра Василівна

 

Секретар

Середня

Судимість відсутня

4

Бундич Віктор

Володимирович

 

Голова

Професійна-технічна

Судимість відсутня

5

Вакуленко Володимир Петрович

 

Член

Професійна-технічна

Судимість відсутня

Ревізійна комісія

1

Баламатова Зінаїда Михайлівна

 

Голова

Професійна-технічна

Судимість відсутня

2

Іговська Ірина Олександрівна

 

секретар

Середня

Судимість відсутня

3

Ушаньова

Світлана

Валеріївна

 

 

Член

Вища

Судимість відсутня

Кредитний комітет

1

Іговський Юрій Юрійович

 

Голова

Вища

Судимість відсутня

2

 Чмутенко Віталій Володимирович

 

 Член

 Вища

Судимість відсутня

3

Лєонова Олександра Василівна

 

Секретар

Середня

Судимість відсутня

Правління

1

Чмутенко Віталій Володимирович

 

Голова

Вища

Судимість відсутня

2

Іговський Юрій Юрійович

 

Секретар

Вища

Судимість відсутня

3

Богданович Любов Василівна

 

Член

Вища

Судимість відсутня

 

Голова правління                                                                            В.В. Чмутенко Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України